Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : İpoteğin Terkini İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)   Müvekkilim, kardeşinin davalıya olan  … TL. borcu için
…, ... İlçesi, ... ada, ... parselde kayıtlı taşınmazının
üzerinde ikinci dereceden ipotek tesis etmiştir.

2-) Müvekkilimin kardeşi borcun tamamını ödemiştir ve bunları
makbuzlarla ispat etmiştir. Bunun üzerine müvekkilim, davalıya
ipoteği kaldırması için ihtarname çekerek başvurmasına rağmen
davalı müvekkilimin bu talebini yerine getirmemiştir.

4-) Bu nedenle, dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

–

ž

x

‚

ä

æ

˜

z

æ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 883 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Ödeme
makbuzları, tapu kaydı, ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçentaşınmaz
üzerinde davalı lehine  olan ipoteğin terkinine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78