Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : İntifa Hakkının Terkini İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim  tapunun .....ada, ...... parsel sayısında
kayıtlı taşınmazın malikidir.

2-) Bu taşınmaz üzerinde ...’in intifa hakkı mevcut iken, hak
sahibi .../.../... tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona
ermiştir. 

3-)  Bu nedenle intifa hakkının terkini için  dava açılması
zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 796, 795 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Tapu kaydı,
nüfus kaydı ve diğer deliller.

$

6

Z

z

¢

¦

ú

ü

\

ü

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, adı geçen
taşınmaz üzerinde kurulu bulunan intifa hakkının terkinine karar
verilmesini, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78