Giriş yap
Kayıt ol

        .2.2013

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN (MÜŞTEKİ) :

VEKİLİ :

ŞÜPHELİ : www.3bets10.com içerik sağlayıcısı/sağlayıcıları

SUÇ : Yasa dışı bahis oynatmak (7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor
Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
Madde 5)

D.KONUSU : Şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu
davası açılması ve eylemine uyan 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor
Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.
maddesi uyarınca cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Tarafımızca yapılan inceleme neticesinde, www.3bets10.com adresinde,
Malta’da faaliyet gösteren Realm Entertainment Limited şirketi
tarafından organize edilen spor müsabakalarına dayalı bahis oyunlarına
Türkçe olarak erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlandığı
ve bunun oldukça gelişmiş teknik sistemlerden ve yurtdışı kaynaklı bahis
sitelerinden de yardım alınmak suretiyle hiyerarşik bir yapılanma ile
işlenmekte olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis
ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinde;

“Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın, spor müsabakaları ile
ilişkili olarak sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatanlar,
oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve onbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

“Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet
yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân
sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır.”

“Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans
oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve
üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.” hükümleri yer
almaktadır.

Yukarıda belirtilen fiili ve hukuki durum nedeniyle , www.3bets10.com
içerik sağlayıcılarının 7258 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca
cezalandırılmaları ve bu maddede tanımlanan suçlarla ilgili olarak,
4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümlerinin
uygulanması amacıyla Başsavcılığınıza suç duyurusunda bulunulması
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve her türlü yasal
mevzuat hükümleri.

HUKUKSAL DELİLLER : Ekte sunulan bilgi ve belgeler ile her türlü yasal
delil.

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirtilen nedenlerle, yurt dışında oynatılan
her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle
erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan şüpheliler
hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını;
eylemlerine uyan 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis
ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi uyarınca
cezalandırılmalarını ve www.3bets10.com adresine erişimin engellenmesini
adına arz ve talep ederim.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78