Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : İnşaat Tecavüzünden Dolayı …TL.
Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Davalı, Tapu’da … Ada, … Parsel’de kayıtlı, …
İlçesi, … Mahallesi, … Sokağında bulunan müvekkilime ait
arsasına bitişik olan kendi arsasına inşaat yaparken bahçe
duvarını … metre genişleterek haksız olarak tecavüzde
bulunmuştur.

2-) Davalıyı … Mahkemesi’nin …/…/… tarih ve …/… E,
…/… K. sayılı kararıyla men ettirmemize rağmen bahçe duvarını
yıkmamakta ısrar etmektedir.

3-) Bu nedenlerle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

n

x

Þ

þ

p

à

帀풄愍̤摧媇/က                   : 4721 S. K.
m. 725 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının haksız tecavüzünden
dolayı … TL. tazminata mahkum edilmesine,  yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78