Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NA 

…………………

İlçemiz………………………………………….Mah………
……….Pafta, ………. Ada, …….. Parselde inşaat
yapacağımdan dolayı gerekli olan inşaat ruhsatının düzenlenerek
tarafıma verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

hE

hE

hE

hN'

…../……../……………….

ADRES: