Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 TRABZON

İLAMAT NO :

İNFAZ ERTELEME

TALEP EDEN : 

KONU : Cezanın infazının ertelenmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

1. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinden taksirle ölüme neden olma
  suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildim. İş bu karar
  kesinleşerek sayın savcılığınıza infaz edilmek üzere gönderilmiş
  olup, iş bu infaza yönelik çağrı kağıdı tarafıma gönderilmiş ancak
  henüz tebliğ edilmemiştir.

2. ………….adresinde ….. Şti.’nde muhasebeci olarak çalışarak geçimimi
  sağlamaktayım. Son zamanlarda ekonomik olarak sıkıntılar
  yaşadığımdan 08.07.2015 tarihinde Garanti Bankası İstanbul Bağcılar
  Şubesinden …….. nolu hesaba bağlı 12 ay ödemeli banka kredisi
  kullandım. Kredi taksitlerim 15.07.2016 tarihinde son bulacaktır.
  Cezamın infazına başlanması halinde bu borcu ödeme gücüm
  bulunmamaktadır.

3. ……… tarihinde annem vefat etmiş olup, annemle olan yakınlığımız,
  birbirimize olan düşkünlüğümüz nedeniyle yokluğuna alışamadım ve bu
  psikoloji ile cezamın infazına başlanması halinde ruh dünyamda daha
  büyük yıkımlar olacağı düşüncesindeyim.

4. Yargılama sürecinde ve sonrasında bütün tebliğ ve duruşmaları takip
  ettim. Cezamdan iyi halden indirim aldım. Sabit ikamet ve meslek
  sahibiyim. Kaçma şüphem yoktur. Erteleme talebim şu anki kritik
  ekonomik durumum ve içinde bulunduğum sıkıntılı dönemden kaynaklı
  ruh halimden ötürü zaruridir.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarda arz ve izah olunan sebepler doğrultusunda;

Makamınızca uygun görülecek kefalet karşılığında, cezamın infazının
ertelenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim .
……/……/2015

 …………

 T.C. …………