Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     . CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI' NA

İlamat Numarası : ./.

İnfazın Ertelenmesi Talebinde Bulunan/

Sanık : .

Vekili : .

Davacı : K.H.

 Konu : Cezanın infazının ertelenmesi talebimizdir.

Suç : .

Açıklamalar :

1. Müvekkil, . Asliye Ceza Mahkemesi'nin ./. Esas, ./. Karar sayılı
  kararıyla, ". AY HAPİS" cezası ile cezalandırılmıştır.

2. Müvekkilin anne ve babası ayrılmışlardır. Müvekkil, bekârdır ve
  annesi ile birlikte yaşamaktadır.

3. Müvekkilin annesi ile birlikte kaldığı ev kira olup, müvekkil evin
  geçimini sağlamakta ve annesine bakmaktadır.

4. Müvekkilin annesi, yakın zamanda trafik kazası geçirmiş ve köprücük
  kemiğinde ağır kırıklar meydana gelmiştir. Kendisinin tedavisi
  sürmekte ve müvekkilin de bakım ve ilgisine ihtiyaç duymaktadır.

5. Bu nedenlerle müvekkilin annesi, müvekkile hem ekonomik anlamda hem
  de maddi anlamda muhtaçtır.

6. Söz konusu cezanın derhal infazı hem müvekkilin hem de özellikle
  müvekkilin annesinin ağır mağduriyetlerine neden olacaktır.

7. Zira cezanın infazına başlanıldığında, müvekkil hem işini kaybedecek
  hem de annesine karşı bakım görevini yerine getiremeyecektir.

8. Müvekkilin, gerek annesinin iyileşinceye kadar ona bakması, gerekse
  cezaevinde olacağı dönemde, annesinin ekonomik geçimini güvenceye
  alması gerekmektedir.

9. Bu nedenlerle, müvekkilim hakkında iş bu infazın ertelenmesi
  talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Netice-i Talep : Yukarıda izah olunan nedenlerle; Müvekkilim hakkında
kesinleşen ve infaz aşamasına gelen cezanın infazının 6 ay süre ile
ertelenmesine, Müvekkilin mevcut durumunun göz önüne alınarak teminata
hükmedilmemesi ya da düşük bir teminatla bu sürenin verilmesine, Karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Sanık Vekili