Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

BORÇLU                                
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

ALACAKLI                                
     :

 

KONU                                  
             : İmzaya İlişkin İtirazlarımızın
Sunulması.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müv...kkilim …’in …’y... olan … TL.’borcunu
öd...y...m...m...sind...n dolayı, hakkında … İcra Müdürlüğü’nd...n
…/…E. numaralı icra takibi başlatılarak öd...m... ...mri
gönd...rilmiştir. Müv...kkilim söz konusu öd...m... ...mrini … gün önc...
öğr...nmiştir.

2-) Ancak, icra takibin... konu olan bonodaki imza müv...kkilim …’...
ait d...ğildir. Bu n...d...nl..., imzaya ilişkin itirazlarımızı kanuni
sür...si iç...risind... sunuyoruz.

 

z

|

~

€

Æ

|

€

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 vzuat.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız n...d...nl...rl...,  imzaya ilişkin
itirazlarımızın kabulü il... bir örn...ğinin alacaklıya t...bliğ
...dilm...sini v... müv...kkilim hakkında başlatılan icra takibinin
durdurulmasını, Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Borçlu Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78