Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL ……. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

	DOSYA NO  : ……………

BORCA , İŞLEMİŞ FAİZE

VE FERİLERE 

İTİRAZ EDEN BORÇLU : ………………..

			

ALACAKLI 		    : …………..

VEKİLİ		    : …………….

KONU		         : İtirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR        :

Aleyhimize başlatılan icra takibinde Örnek No:7 ödeme emrini
……… tarihinde tebellüğ almış olmakla yasal süresinde
itirazlarımızı sunarız.

ༀ梄㄁$␷㠀$⑈帀梄愁̤摧㏉õԀticari alış verişimiz
olmakla birlikte resmi ticari defterlerimiz nazarında ekte gönderilen
cari hesap borcumuz bulunmamaktadır. 

Firmamızın alacaklı görülen firmaya borcu bulunmadığı için
borca, neye göre hesaplandığı dahi belli olmayan ve temerrüt
gerçekleşmediğinden işlemiş faize ve diğer tüm ferilere itiraz
ederiz.

Açıklanan nedenlerle borca, işlemiş faize ve tüm ferilere itiraz
eder takibin durdurulmasını arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla,

İTİRAZ EDEN ……………’Nİ TEMSİLEN

…………..


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78