Giriş yap
Kayıt ol

                  T.C.

         İZMİR

16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 DOSYA NO: 2005 / ...                      
                 Örnek No: 21

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

  1- Üçüncü şahsın adı, soyadı ve

   adresi:   			Akhisar Yaprak Tütün İşletmeleri Müdürlüğü
          

                   

  2- Alacaklının ve varsa vekilinin

   adı, soyadı ve adresi:    Tukaş Gıda San. Ve Tic. A. Ş.
Vekili ... 

                   

  3- Borçlunun ve varsa vekilinin

   adı, soyadı ve adresi: 	... 

				Yüreğik Köyü Sındırgı / BALIKESİR

  4- Haczin neye ilişkin olduğu ve

   hangi miktar için yapıldığı : İzmir 3. Sulh Hukuk
Mah.01.04.2005 Tar. ve  

                   	   2005/681 E. , 2005/1598 K.
sayılı kararına ilişkin. 

  5- Birinci haciz ihbarnamesinin

   tebliğ tarihi:           19.09.2007

  6- Alacak tutarı ile faiz ve

   giderler:                

€

º

¼

ê

(

¼

8

î

(

*

,

t

izde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden  itibaren (7) gün 
içinde borcunuz olmadığı veya malın yeddinizde bulunmadığı 
veya haciz ihbanamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal
istihlak edilmiş veya kusurunuz olmaksızın telef olmuş veya malın
borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu 
veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu 
gibi bir iddianız varsa yazılı veya sözlü olarak icra dairesine
itirazda bulunmanız; İtirazda bulunmadığınız takdirde 
zimmetinizde sayılan borcu (malı) icra dairesine ödemeniz (teslim
 etmeniz, aksi halde cebri icra yolu ile tahsil edilceği aynen
alınacağı) ihtar olunur. 

                                    
                     10.01.2008

  (İİK m. 89)                            
           16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                                    
                    Mühür ve İmza

(*) İlgili 89'uncu maddenin 2,3,4, ve 5 inci fıkraları metni bu
ihbarın arkasında yazılıdır.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78