Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI           :.......

KONU            : İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

DAVANIN DEĞERİ  :....... Yıllık kira bedeli.

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı müvekkilimizin ....... adresindeki
dairesinde, ....... tarihli kira sözleşmesi ile 3 yıldır kiracı
olarak oturmaktadır. Kira bedeli ....... dir.

2-Davalı, ....... aylarına ilişkin kira bedellerini süresi içinde
ödememiştir. Müvekkilimiz davalıya, ....... Noterliğinin .......
tarih ....... yevmiye nolu ve .......... Noterliğinin .../.../... tarih
........ yevmiye nolu iki adet haklı ihtarını göndermiştir.

Â

l

l

n

‚

„

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧㫞*ఀamıştır. Davalının
kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : 6570 sayılı kanunun 7\e maddesi ve ilgili sair
mevzuat.

KANITLAR        : Kira Sözleşmesi, ihtarnameler ve her tür
kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile davalının, iki haklı
ihtara muhatap olması nedeni ile kiralanandan tahliyesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

	

							

								DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78