Giriş yap
Kayıt ol

        ……. MAHKEMESİNE
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve Bononun iptali talebi.
AÇIKLAMALAR :

1. Dava dosyasına sunmuş olduğumuz satış sözleşmesi gereğince,
  Müvekkilim …, davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka dizüstü
  bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin … TL.’sini peşin ve nakit
  para olarak ödemiş kalan kısmı içinde …/…/… düzenleme …/…/… vade
  tarihli …TL.’lik bono vermiştir.

2. Müvekkilim …, bilgisayarları getirdiğinde bunların … marka olmadığı
  ve ayrıca bilgisayarlardan … tanesinin istediği özelliklerde
  olmadığını görmüştür. Müvekkilim derhal davalıyı durumdan haberdar
  etmiş ve bunun üzerine söz konusu bilgisayarlar iade edilmiş, davalı
  da peşin olarak ödenen …TL.’yi müvekkilime geri vermiştir. Ancak
  davalı, müvekkilimin vermiş olduğu …TL.’lik bonoyu o anda yanında
  olmadığı gerekçesiyle daha sonra iade edeceğini beyan etmiştir.

3. Ancak davalıya çekilen ihtarnameye rağmen davalı, bonoyu iade
  etmediği gibi … Bankası … şubesi aracılığıyla tahsile koymuştur.

4. Bu nedenlerle İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi ve ayrıca yukarıda
  belirtilen bononun iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 688, 669 ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli satış sözleşmesi, Noterden çekilen
protesto örneği, tanık beyanları ve diğer deliller.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bedelsiz kalan
bononun iptaline, ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda
öncelikle ihtiyati tedbir kararının verilmesine, yargılama giderlerinin
ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78