Giriş yap
Kayıt ol

        …………………….. İcra Müdürlüğüne

Dosya No	: 

Borçlu/lar	: 

		 

          

ᘀlu/lar hakkındaki bir örneği dosyanızda bulunan ihtiyati haciz
kararını uygulamaktan, alacağın esasına ve icrai haciz yoluyla
takip hakkımızı saklı tutarak vazgeçiyoruz. Vazgeçmemiz
doğrultusunda işlem yapılarak teminatın iadesi için ilgili
Mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verilmesini müvekkilim adına
saygıyla dilerim. 

Alacaklı Vekili

Av. ………………………..


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78