Giriş yap
Kayıt ol

        ……………………………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

					Dosya No: ……./…….

ALACAKLI			: 

VEKİLİ			: Av. - 

BORÇLU			: 

                         

KONUSU			: İhtiyati haciz kararı uyarınca haciz talebimizden
ibarettir .

ına bankalar nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarına, trafik
sicilinde adına kayıtlı araçlarına ile üçüncü şahıslardaki
hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulması hususunda gereğinin
yapılmasını saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 

				 

					              Alacaklı Vekili

			      			    Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78