Giriş yap
Kayıt ol

        … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

 

İHTİYATİ HACİZ İSTEĞİNDE

BULUNAN (ALACAKLI)               :

 

VEKİLİ                                
              :

 

KARŞI TARAF (BORÇLU)           :

 

KONU                                  
                         : İhtiyati haciz
isteminden ibarettir.

 

BORÇ
TUTARI                               : 
… TL

 

AÇIKLAMALAR                              
:

 

1- Ekte bulunan senette görüleceği  üzere borçlunun
müvekkilime  … TL borcu bulunmaktadır.

 

2- Borç bütün taleplerimize rağmen ödenmiş değildir.

 

-

 

$

Ô

Ö

Ø

Ú

Þ

 

Ö

Ú

愀̤摧䉗:᠀Borçlunun kaçma ihtimali mevcuttur. Borçlu (…)
hakkında yapacağımız icra takibi için, borca yeter tutarda,
taşınır ve taşınmaz malları ile 3. şahıslardaki hak ve
alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını istemek zorunluluğu
doğmuştur.

 

4- Mahkemenizin belirleyeceği  teminatı yatıracağız.

 

SONUÇ VE İSTEM: Açıkladığımız sebeplerden ötürü borca
yetecek tutarda borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına ve
üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarına haciz konulmasını
saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. .../…/…

 

   Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78