Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

										KARAMAN 

  

İHTİYATİ HACİZ TALEP	

EDEN (ALACAKLI)		 	

		 

VEKİLİ			 	

 

BORÇLU			 	

KONU				 	Borçlu tarafından düzenlenen ancak ödenmeyen beş 

adet senetin tahsilinin temini amacıyla İHTİYATİ HACİZ 

istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR		 	 

1.	Müvekkil şirketin borçlular …………. tarafından düzenlenen
altı beş senetten kaynaklanan alacağı bulunmaktadır. Bu senetler; 

22.08.2011 tanzim tarihli 22.19.2011 vade tarihli 1.400,00.-TL bedelli,

22.08.2011 tanzim tarihli 13.10.2011 vade tarihli 1.400,00.-TL bedelli,

22.08.2011 tanzim tarihli 24.11.2011 vade tarihli 1.400,00.-TL bedelli,

22.08.2011 tanzim tarihli 15.12.2011 vade tarihli 1.400,00.-TL bedelli,

ödenmemiştir. Müvekkilin alacağı muacceldir ve rehinle temin
edilmemiştir. 

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

D

Ô

.

8

@

B

D

J

X

Z

f

v

x

‚

Œ

¨

®

Ò

Ò

Ô

è

ú

	

 

#

$

)

.

:

D

 ödenmesinin teminini sağlamak amacıyla ihtiyati haciz talep etme
zorunluluğu doğmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER		 	İİK, TTK ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER			 	Talep konusu beş adet senet ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM		 	Yukarıda açıklanan sebeplerle, (fazlaya ilişkin
talep ve takip hakkımız saklı kalmak kaydıyla) senet bedelleri
toplamı olan 7.000,00.-TL’nin müvekkil alacağının tahsil
imkânının yitirilmemesi için borçluların menkul ve gayrimenkul
malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine,
yargılama harç ve giderleri ile ücret-i vekâletin borçlular
üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten saygılarımla
arz ve talep ederim. 05.03.2012

Ekleri		1. Beş adet senet fotokopisi,

		2. Onanmış vekâletname örneği.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78