Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Haciz İsteyen

Alacaklı		: 

Vekil/leri		: Av. 

			 

Borçlu/lar		: 

			 

										

Konu			: İhtiyati Haciz İstemidir.

Olaylar	:1- ( ) Borçlu/ların müvekkilime vermiş olduğu  
………….TL.lık ( ) Bono vadesinde ödenmemiş olup, borçlu/lar
protesto ile ihtar edilmiştir.

 2-Yukarıda açıklanan nedenlerle ve rehinle de teminat altına
alınmamış olan alacağımız için İİK'nun 257. Maddesi'nin
aradığı şartlar gerçekleşmiştir.

Bu  nedenle sayın başkanlığınızdan İHTİYATİ HACİZ isteme
zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler	: İİK, TTK ve ilgili mevzuat.

Deliller		: Bono Aslı vesair deliller.

R

X

b

h

"

,

.

2

â

è

ê

Æ

È

 

"

ሀve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına, yargılama
giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yükletilmesine karar
verilmesini vekâleten saygı ile dilerim.

Alacaklı Vekili

Av. ………………………..

E k l e r i    :

1-Vekaletname Örneği

2-   adet bono aslı ve protesto


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78