Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Haciz İsteyen

Alacaklı		: 

Vekil/leri		: Av. 

			 

Borçlu/lar		: 

			 

Konu			: İhtiyati Haciz İstemidir.

Olaylar	: 1- ( ) Borçlu/ların müvekkilime vermiş olduğu  
……………  TL.lık ( ) Çek süresi içinde bankaya ibraz
edilmiş, karşılığı olmadığı için arkası yazdırılmıştır.

 2-Yukarıda açıklanan nedenlerle ve rehinle de teminat altına
alınmamış olan alacağımız için İİK'nun 257. Maddesi'nin
aradığı şartlar gerçekleşmiştir.

Bu  nedenle sayın başkanlığınızdan İHTİYATİ HACİZ isteme
zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler	: İİK, TTK ve ilgili mevzuat.

Deliller		: Çek Aslı vesair deliller.

p

v

€

†

æ

è

(

@

L

P

Þ

ä

æ

è

>

@

ༀ侄ለĀ᐀¤㜀$␸䠀$葞ࡏ摧䶣,ကüçüncü kişilerdeki 
hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına, yargılama
giderleri ile avukatlık ücretinin borçluya yükletilmesine karar
verilmesini vekaleten saygı ile dilerim.

Alacaklı Vekili

Av. ……………………….

E k l e r i:

1-Vekâletname Örneği

2- … Adet çek aslı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78