Giriş yap
Kayıt ol

        ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati haciz isteyen :

Vekili :

Karşı taraf :

Alacak miktarı :

Konu :ihtiyati haciz talebi hakkındadır.

Açıklamalar :1-müvekkilim karşı taraftan alacaklı olup borçlu taraf iş
bu borcuna karşılık ekte sunmuş olduğum 06.10.2010 vade tarihli 4000,00
tl meblağlı senedi imzalayıp vermiştir

2-ilgili senedin vadesi gelmiş olmasına rağmen alacak bu güne kadar
ödenmemiştir.

3-borçlu borcunu ödemediği gibi mevcut mallarını da elden çıkarma
gayretindedir. Müvekkilin mağdur olmasının önlenmesi amacıyla İHTİYATİ
HACİZ talet etme gereği hasıl olmuştur.

Hukuksal nedenler :TTK,İİK ve ilgili mevzuat

Sübut delilleri :

Netice :…………………………ihtiyati haciz konulmasını, yargılama giderleri ve
ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten
arzve talep ederiz.tarih

İhtiyati haciz isteyen

Vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78