Giriş yap
Kayıt ol

        …. NÖBETÇİ … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

							              

ihtiyat-i haciz

talebinde bulunan	: …- T.C.: …

	Adres				

VEKİLİ				: Av. …- ….Barosu Sicil No: ….

karşI taraf	: 1- .

	  2- 

KONUSU			: …. vade tarihli ….-TL(masrafsız faizsiz) tutarlı senede
ve …. vade tarihli ….-TL senede ilişkin olarak alacağın tahsilini
teminen borçlunun menkul-gayrimenkul ve 3. şahıslardaki hak ve
alacaklarından müvekkilimin alacağını karşılayacak miktarın
ihtiyaten haczine karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR		:

Müvekkilime … vade tarihli ….-TL (masrafsız faizsiz) tutarlı
senet ve …. vade tarihli …. (masrafsız faizsiz) senet verilmiştir.
 

             

Müvekkilin sözlü taleplerine rağmen senetler vade tarihlerinde
maalesef ödenmemiştir. Borçlular borçlarını ödememiş, hatta
ödeme gayreti dahi göstermemişlerdir. Borçlular kötü niyetlidir.
Mal kaçırma girişiminde bulunabilecek durumları mevcut
bulunmaktadır.  

Borçluların menkul, gayrimenkul varlıkları ile 3. şahıslardaki hak
ve alacakları üzerine haciz talep etme zorunluluğu doğmuştur. İcra
İflas Kanunu’ nun ihtiyati haciz için istenilen tüm şartları
oluşmuştur. Borcun vadesi gelmiş olup hiçbir rehinle de müvekkil
alacağı teminat altına alınmamıştır. 

h

ê

B

è

ê

Z

”

š

°

¾

ú

$ yasal mevzuat.

  DELİLLER            : İlgili … Adet Kambiyo senedi
ve her türlü kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda sunduğumuz nedenlerle fazlaya ilişkin
talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile duruşma icrasından sarfı
nazar edilerek her hangi bir rehin ile temin edilememiş ve muaccel
bulunan ….-TL (masrafsız-faizsiz) alacağımızın tahsilini teminen
borçlunun menkul gayrimenkul ve 3. şahıslardaki hak ve
alacaklarından müvekkilimin alacağını karşılayacak miktarın
teminatsız ya da teminatlı olarak ihtiyaten haczine, masraf ve vekalet
ücretinin borçlulara tahmiline karar verilmesini saygılarımla
bilvekale arz ve talep ederim. …

								               Alacaklı Vekili

								  		    Av. …

EK	: 

Vekaletname sureti,

2 adet Senedin fotokopisi.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78