Giriş yap
Kayıt ol

        İHTARNAME

KEŞİDECİ		...

			Hatboyu Cad.Özak İş Merkezi 36/5 Pendik-İSTANBUL Tel. ...1

MUHATAP		: ...

a-Kuşdili Cad. Ekizoğlu İş Merkezi No:541 Kadıköy- İSTANBUL

b-Çilek Sok. Özcan Ap. No:30 D:5 Kadıköy  34000  İSTANBUL

			 2-AĞAOĞLU İNŞAAT LTD.ŞTİ.

Kuşdili Cad. Ekizoğlu İş Merkezi No:541 Kadıköy- İSTANBUL

KONU			: Mecurun tahliyesi hakkındadır.

Sn.Muhatap,

Kiracısı bulunduğunuz “Kuşdili Cad. Ekizoğlu İş Merkezi Kat:5
No:41 (No:541) Kadıköy- İSTANBUL” adresindeki taşınmazı ekli
tapu senet suretinden de (Ek:1) anlaşılacağı üzere eski malik
... 7.9.2005 tarihinde satın aldım. Anılan
taşınmazı mesleki faaliyetimden ötürü kullanacağımdan yeni malik
olarak satın aldığım 7.9.2005 tarihinden itibaren en geç 6 aylık
sürenin sonunda tahliye ederek tarafıma teslim etmenizi, aksi takdirde
yasal yollara müracaat edileceğini, ve bu süre zarfındaki kira
bedellerinin tarafıma adresimde veya aşağıdaki banka hesap
numarasına ödenmesini ihtar ederim. 

(

,

.

*

,

Ayrıca 2.No.lu Muhatap, Ağaoğlu İnşaat Ltd.Şti’nin taşınmazda
kiracı olmadığı halde kapıda tabelasının bulunduğu
görüldüğünden gerek bu muhatap açısından yasal müracaat ve
talep haklarımızı ve gerekse 1. No.lu muhatap Mehmet ÖZBEY’in kira
sözleşmesine aykırı hareketinden ve kira sözleşmesine göre
sorumluluklarına ilişkin müracaat ve talep haklarımız saklı kalmak
kaydıyla ihtar ederim.)

Saygılarımla

				Banka Hesap No: İş Bankası E-5 Kozyatağı Şb. 

(Şube Kodu: 1206)        Hesap No: 119752	

MEHMET NAFİZ ÖZEL

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olan iş bu ihtarnamenin bir
nüshasını muhataba tebliğini, bir nüshasını dairenizde hıfzını
ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafıma tevdiini talep
ederim.

Saygılarımızla

MEHMET NAFİZ ÖZEL

EK-1: Tapu senet sureti


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78