Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : İhbar Tazminatı İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim, davalıya ait ... işyerinde, .../.../... tarihinden
itibaren çalışmaktayken, davalı işveren hiçbir bildirimde
bulunmadan, .../.../... tarihinde iş sözleşmesini feshettiğini
belirterek müvekkilimi işyerine aldırtmamıştır.

                                    
      

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 üvekkilimin çalışma süresi … yıldan fazladır. Müvekkilimin
aylık ücreti de sağlanmış maddi menfaatleri ile birlikte
…TL.’dir. Davalı yasal zorunluluk olmasına rağmen bildirim
süresine ilişkin bu ücretleri  ödemeye yanaşmadığından, toplam
....TL.’nin yasal yollardan tahsil edilmesi gerekmiştir.

 

3-) Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

                                    
       

HUKUKİ NEDENLER                  : 4857 S. K. m. 17
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : İş
sözleşmesi, ücret bordroları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …TL. ihbar
tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78