Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … HAKİMLİĞİ'NE

 

 

                                                                                                                     

 

İFLAS İSTEYEN

BORÇLU                              :

 

VEKİLİ                                 :

 

 

KONU                                   : Aciz nedeniyle doğrudan doğruya
iflas istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1- Müvekkilimize ait olan ... şirketi, inşaat malzemeleri satmaktadır.
Deprem ve ekonomik kriz sonrası müşterilerinden alacaklarını
toplayamayan müvekkilimiz, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse
bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

 

2- Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz
nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir.

 

3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrımenkul malları ile banka
hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile
sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır.
Müvekkilimizin iflasını istemekteyiz.

 

 

HUKUKİ NEDENLER       : İİK m.178 ve diğer yasa maddeleri

  

HUKUKİ DELİLLER         : Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu,
mal beyanı ve her

                                                 türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ                 : 10 Gündür

 

SONUÇ VE İSTEM            : Açıklanan nedenlerle iflas davamızın kabulü
ile iflasa karar verilmesini talep ederiz.  …/…/….

                                               

 Davacı Borçlu Vekili

 Av.