Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :....... 

VEKİLİ          :.......

DAVALI         : Hasımsız

KONU          : İddet müddetinin kısaltılması istemidir.

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilemiz ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin
....... tarih, ....... E., ....... K. sayılı ilamı ile
boşanmıştır. Karar kesinleşmiştir.

2-Müvekkilemiz yeniden evlenmek istemektedir. Ancak M.K.'nun 95.
maddesi buna engeldir. Müvekkilemizin hamile olmadığı ekteki doktor
raporu ile de sabittir.

3-Bu nedenlerle müvekkilemizin yeniden evlenebilmesi için iddet
müddetinin kısaltılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : M.K. ve İlgili yasa maddeleri.

-

 

d

Š

Œ

²

b

d

¶

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧瓢Uఀ......Asliye Hukuk mahkemesinin
 ....... E. ve ....... K. sayılı ve ....... tarihli boşanma kararı
ve dosyası, doktor raporu ve her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle boşanma dosyası ve doktor
raporu göz önünde bulundurularak iddet müddetinin kısaltılmasına
karar verilmesini talep ederiz.

								DAVACI VEKİLİ

					      .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78