Giriş yap
Kayıt ol

        … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

DAVACI                               :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                  
 : İdari yargı kararını yerine getirmeyen idareden maddi ve   

                                    
             manevi tazminat isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALARIMIZ      :

 

1 –…/…/… tarihinde haksız bir işlem sonucu müvekkilin 12
yıldır sürdürdüğü Arşiv Müdürlüğü görevinden alınması
karşısında İdare Mahkemesine açtığımız iptal davası lehte
sonuçlanmış ve …/… esas sayılı mahkeme kararı Danıştay’ca
da onanarak …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.

 

2 – İdare sözkonusu mahkeme kararını bütün girişimlerimize
rağmen bugüne kadar yerine getirmemiştir.

 

3 – Göreve iade kararı yerine getirilmediği için müvekkilim hem
maddi hem de manevi zarara uğramıştır. Şöyle ki:

            a)…

            b)…

            c)…

 

†

ˆ

Š

Œ

’

ˆ

Œ

„ 

^„ 

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, mahkeme kararını yerine
getirmeyen idarenin sebep olduğu …-TL. maddi ve …-TL. manevi olmak
üzere toplam …-TL. zararın idarece tazminini sağlamak amacıyla
mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER       : 2577 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER         : Mahkeme kararı, yanıtsız kalan
dilekçeler ve diğer hukuki      

  deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM                        :Tüm bu
nedenlerle davalı idarenin, görevden alınma kararının alındığı
tarihten itibaren faiz işletilmek üzere …-TL. maddi ve …-TL.
manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata mahkum edilmesine ve
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

                                    
                                    
                          Davacı Vekili

                                    
                                    
                      Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78