Giriş yap
Kayıt ol

        BAKIRKÖY 4. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO: 2012/49999 DEĞ. İŞ

İTİRAZ EDEN : ….

MÜDAFİİ : Av. …

( Adres Antettedir.)

KONU : İtiraz konusu kabahat no 2011/366745 karar no 2011/355945 sayılı
idari yaptırım kararı ile ilgili olarak müvekkilim, A..l …’A ait
Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/600475 D.İŞ. sayılı dosyadaki
“idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiş olup bu değişik
iş dosyasına ait bilirkişi raporu ve idari yaptırım kararının iptali
kararının sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

İstanbul Kaçakçılık İstihbarat Gümrük Ve Muhafaza Müdürlüğünün
22.06.2011 sayılı 6430955 sayılı fezlekesi ile Bakırköy Cumhuriyet
Başsavcılığı’na fezleke konusu netbookların tamir gördüğünden bahisle bu
netbookların ithalinin belli kuruluşların vereceği uygunluk belgesine
tabi olduğu iddiasıyla suç durusunda bulunulmuş ve Bakırköy Cumhuriyet
Başsavcılığı Kabahatler Bürosu’nca fezlekede ismi geçen 15 kişi hakkında
2011/366745 karar no 2011/355945 sayılı idari yaptırım kararı tanzim
edilmiştir.

Bahsi geçen kararda yer alan şahıslar ayrı ayrı idari yaptırım kararına
itiraz etmiş olup farklı farklı sulh ceza mahkemelerinde itirazlarla
ilgili dosyalar devam etmektedir. 2011/3667 karar no 2011/3559 sayılı
idari yaptırım kararı ile tecziye edilen diğer müvekkillerimizden
Muayene Memuru O. A.’A Bakırköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/93444 D.İŞ.
sayılı dosyasında iptal edilen idari yaptırım kararını ve ilgili
bilirkişi raporunu daha önce sayın mahkemenize sunmuştuk. Yine, bir
diğer müvekkilimiz Aysel KURULAN’A yaptığımız itirazımız üzerine
Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi 2012/60140 D.İŞ. sayılı dosyasında idari
yaptım kararını iptal etmiş olup bu dosyaya ait karar dilekçemiz ekinde
saygılarımızla mahkemenizin dikkatine sunulmaktadır.

Av. …

EK-1: 2012/60140 D.İş numaralı dosyaya ait idari yaptım kararının iptal
edildiğine dair karar

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78