Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

  İSTANBUL BAKIRKÖY

DAVACI :

VEKİLİ :

KARARINA İTİRAZ
EDİLEN DAVALI : Hendek Trafik Denetleme Büro Amirliği SAKARYA

İtiraza Konu Tutanağın
No su :

İtiraza Konu Tutanağın 
Düzenlenme Tarihi :
İtiraza Konu Tutanağın 
Tebellüğ Tarihi :

KONU : Dava dilekçe ekindeki trafik idari para cezası karar tutanağı ile
26.07.2015 tarihinde :………….Plakalı Mercedes marka araca Düzenlenen ve
Hendek Trafik Denetleme Büro Amirliği `nin 19.08.2015 Tarihinde Tebliğ
Edilen Trafik Ceza Tutanağının Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu ve İşbu
Tutanakta Yazılı Para Cezasının İptali İstemidir. 

AÇIKLAMALAR :

Davalı idare’ce, şirkete ait ………. plaka sayılı araca hız limitleri
aşıldığı gerekçesi ile HENDEK mevkiinde radar tespiti suretiyle trafik
cezası kesilmiş ve trafik cezası ekindeki resim ile birlikte tebliğ
edilmiştir. Ancak …….. plaka sayılı araç MERCEDES marka otomobil olup
Hendek mevkiine hiç gitmemiştir. Aksine araç hasar aldığından uzun
süredir tamir edilmesi için Mercedes yetkili servisinde beklemektedir.
Zaten radar ile tespit edilen ceza ekindeki araç RAnge Rover Marka
jiptir. Bu durum çıplak gözle açık ve net olarak görülmektedir. Cezayı
tanzim eden memurlarca bu duruma dikkat edilmeksizin muhtemelen plaka
yanlış okunarak ceza tarafımıza tanzim edilmiştir. Bu kadar bariz bir
hata hakkaniyete aykırıdır.

Hukuki dayanaktan yoksun dikkatsizlik mahsulü itiraza konu trafik
tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi
gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Örnek Mahkeme
Kararları Vd

KANITLAR : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat Zarfı, vd.
deliller.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; 

İtirazımızın kabulü ile sehven ve yasalara aykırı olarak düzenlenen
trafik ceza tutanağının ve tutanakta yazılı para cezasının iptaline ve
kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
25.08.2015

  Davacı

Ekler : 
1- Trafik Para Cezası Tutanağı
2- 22.06.2015 tarihli tebligat

3- Ceza ekindeki araç fotosu