Giriş yap
Kayıt ol

        BAKIRKÖY…SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Yürütmeyi Durdurma İstemlidir

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF : Bahçelievler Kaymakamlığı

CEZA MİKTARI : 1.358,00TL

İTİRAZ KONUSU :10.02.2012 tarihli ve 205 sayılı 1.358,00 TL idari para

 cezasının iptali istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ : 06/03/2012

AÇIKLAMALAR :

06.03.2012 tarihinde müvekkil ….. Bahçelievler Kaymakamlığı tarafından
tebliğ edilen idari para cezasının kabul edilmesi mümkün değildir.
Müvekkile gönderilen tebligatta; 4207 sayılı kanun gereğince herkes
tarafından görülebilecek şekilde ''Sigara İçilmez'' uyarı yazılarının
olmaması nedeniyle para cezasına hükmedildiği belirtilmiştir.. 4207
sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un 4.
Maddesinde belirtildiği üzere;'' Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin
yasaklandığı yerlerde, yasağı ve buna uymamanın sonuçlarını belirten
uyarılar asgari on santimetrelik puntolarla herkes tarafından
görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından
ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler
sorumludur'' hükmüne dayanarak müvekkilin iş yerinde Sigara İçilmez
Levhaları kanunda belirtildiği şekilde asılmıştır. Buna rağmen İlçe
Kontrol Kurulu denetleme ekiplerince 02.03.2012 tarihinde yapılan inceme
sonucunda 4207 sayılı hükme aykırı hareket edildiği tespit edilip
müvekkil 1.358,00TL idari para cezasına mahkum edilmiştir. Müvekkile ait
iş yerinde 4207 sayılı Kanuna hiçbir şekilde aykırılık olmadığından
hükmedilen para cezasına itiraz etme gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itirazımın kabulü ile
karar

 verilen idari para cezasının kaldırılarak iptaline karar

 verilmesini,

 Saygı ile arz ve talep ederiz.

İtirazda Bulunan Vekili

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78