Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİNE

                                    
                                    
         

                                    
                                    
         

 

İTİRAZ EDEN                    :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

İTİRAZ KONUSU               :          

 

CEZA MİKTARI                : …TL.

 

TEBLİĞ TARİHİ                : …/…/…

 

KONU                                  
 :

 

AÇIKLAMALAR               : 

 

1-) Müvekkilim  işveren … A.Ş. hakkında …SSK Müdürlüğü
tarafından … TL. idari para cezası kesilmiştir. Bu karar
…/…/… tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

 

2-) Adı geçen kurumca kesilen para cezasının gerekçesi
müvekkilimin … ve … isimli işçilerin işe giriş bildirgelerinin
süresinde kuruma bildirilmemesidir. Oysa adı geçen işçiler
…/…/… tarihinde işe başlamış ve müvekkilim bundan … gün
önce işe giriş bildirgeleri kuruma iadeli taahhütlü mektupla
göndermiştir.

 

0

<

>

@

B

’

”

–

˜

Ð

Ò

Ô

Ö

Þ

 

 

>

B

”

˜

Ò

Ö

 

ebellüğ ettiğini bildirmiştir. Müvekkilim postadaki ve kurumun
kendi memurlarının kusurlarından sorumlu tutulamaz.

 

4-) Bu nedenle  söz konusu idari para cezasının iptali
istemekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 506 S. K. m. 9, 140 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER         : İşçi alma bildirgeleri, posta
makbuzu, ceza tutanağı ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız
nedenlerle,  müvekkilim adına kesilen …TL. idari para cezasının
iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

                                    
                                    
                                    
                        

 

                                    
                                    
                               İtiraz
Eden Vekili

                                    
                                    
                         Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78