Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

İTİRAZ EDEN   :.......

			 

VEKİLLERİ     :....... 

			 

KATŞI TARAF  : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

KONU         ... İTİRAZ

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilimiz ......... Turizm Tic. A.Ş. ne 1996
yılı Ekim ayına ait ek aylık pirim bildirgesinin yasal süresi
içerisinde verilmemesinden dolayı asgari ücretin iki katı tutarında
....... idari para cezası kesilmiştir.

2-Sosyal Sigortalar Kurumu ....... Sigorta Müdürlüğünün
........... Sayı, ../../.... tarihli yazısının müvekkilimize
tebliği üzerine ../../..... tarihinde müvekkilimiz idari para
cezasının kaldırılması için talepte bulunmuştur.

3-Müvekkilimiz Şirketin bu talebi üzerine Kurum ../../.... tarih ve
50 nolu kararı ile idari para cezasının takibinin devam olunmasına
ve işveren itirazının reddine oybirliği ile karar vermiştir.

4-Bu karar kurumun ../../.... tarih ve ..... sayılı yazısı ile
müvekkilimize ../../.... tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu kararın
tebliği üzerine müvekkilim şirket yasal süresi içerisinde idari
para cezasının kaldırılması için Kocaeli Vergi Mahkemesine
başvurmuştur. ..... Vergi Mahkemesi ../../.... tarih, ../.... E. ve
../..... K. Sayılı ilamı ile davanın görev yönünden reddine karar
vermiştir. Bunun üzerine görevli Mahkemeye başvuruyoruz.

n

n

p

:

<

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧亘Ýༀin geç olarak tevdi olunması
sebebiyle itirazın reddine karar vermiştir.

                2-İdarenin bu işlemi yanlış ve
hatalıdır. 96 yılı Ekim ayı bildirgesi müvekkilim şirket
tarafından yasal süresi içerisinde verilmiştir. Süresi içerisinde
verilen bildirgenin tahakkuk ve ödeme makbuzlarının düzeltilmesinin
yapılması tarafımızdan istendiğinde komisyon ödenmesine karar
vererek parayı ödememizi istemiştir. Bu işlemde yanlış ve
hatalıdır.

                3-Sosyal Sigortalar Kurumu yaptığı
işlemlerden dolayı müvekkilimize gereksiz ve yersiz idari para
cezası keserek cezalandırmaktadır. Oysaki 16//74 sayılı ek
genelgenin 1/a maddesinde " takdim-tehir, küsürat tutarı gibi art
niyet uyandırmayan hesap hatalarının düzeltilmesi amacıyla verilen
ek prim belgeleri için yasal süresinin gecikmiş olup olmadığına
bakılmaksızın idari para cezası uygulanmayacaktır" denmektedir.

                4-Bundan da anlaşılacağı üzere
kesilen idari para cezası haksız dır. Ekim 96 ayına ait bildirgedeki
yanlışlık SSK. nun ikazı ile değil bizzat kendimizin talebi ile
düzeltilmiştir. 

KANITLAR    : 1. .... Sicil Sayılı Dosya S.S.K. nun
../../....*...... Sayılı Yazısı 

             2. S.S.K. nun ../../....*...... Sayılı
Yazısı 

             3. ../../.... Tarih ve .. nolu karar

             4. ... Vergi Mahkemesinin ../....E. ve
../....K. İlamı

             5. Kuruma İtiraz Dilekçemiz

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle itirazımızın kabulü ile idari
para cezasının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

                     			

                                    
İTİRAZ EDEN VEKİLİ

			                          .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78