Giriş yap
Kayıt ol

        …SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
                                    
         

                                    
                                    
          Yürütmeyi Durdurma İstemlidir

 

                                    
                                    
                                  Dosy
a No : …/…

 

 

 

İTİRAZ EDEN                    :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

İTİRAZ
KONUSU               :                 
       …/…/… tarihli …Sayı Nolu Para Cezası.

 

CEZA MİKTARI                : …TL

 

TEBLİĞ TARİHİ                : …/…/…

 

KONU                                  
 : İdari para cezasına karşı USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİ İLE

l

n

p

r

¾

À

Â

Ä

þ

 

d

Ð

Ò

n

r

À

Ä

 

Ò

                         itirazımızdan
ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               : 

 

                               

 

SONUÇ VE İSTEM            : …kurum  isteminin yerine
getirilmemesi neticesinde uğradığımız idari cezanın kaldırılarak
iptaline karar verilmesini, Müvekkil firma adına arz ve talep ederiz.
…/…/…

                                    
                                    
                                    
                        

 

                                    
                                    
                  İtirazda Bulunan Vekili

                                    
                                    
             Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78