Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         	A V U K A T

         MURAT PARLAK  

_______________________________________________________________

İZMİR- MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	    : 

VEKİLLERİ	    : Av.Murat PARLAK   

DAVALI         : Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü

KONU			: Yanlış kesilen TRAFİK İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ
istemidir.

                    A Ç I K L A M A L A R:

	1- MÜVEKKİL FİRMA ADINA KAYITLI XXX PLAKALI ARACA YAYA YOLUNA 	PARK
ETTİĞİ GEREKÇESİ İLE 28.08.2012 TARİHİNDE 72,00-TL İDARİ PARA 
CEZASI KESİLMİŞTİR. 	 

	Müvekkil firma adına kayıtlı XXXX plakalı araca 28.08.2012
tarihinde, saat 11:32 de " 61/1-N: Taşıt yolu üzerinde ayrıca
yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında parketmek"
gerekçesi ile 72,00-TL. Trafik İderi Para Cezası Kesilmiştir.

	2- CEZAYA KONU ARAÇ CEZA KESİLDİĞİ ANDA, CEZANIN KESİLDİĞİ
YERDE 	BULUNMAMIŞTIR. BU İDDİAMIZI DESTEKLEYEN OTEL FATURALARI VE
ARACA            	BENZİN ALINDIĞINA DAİR FİŞ
BULUNMAKTADIR.

	Müvekkil firmaya ait cezaya konu aracın, cezanın kesildiği saatte
ceza mahallinde bulunma ihtimali yoktur. Araç müvekkil firma yetkilisi
XXX yönetiminde olup, XXX 28.08.2012 tarihinde araçla beraber
Karacabey/BURSA'da olduğu sunduğumuz 28.082008 tarihli Tahsilat
Makbuzu, yine 28.08.2008 tarihli Hotel Toru tarafından kesilmiş Fatura
ve 29.08.2012 tarihli UZ. Pazarlama A.Ş. Tarafındran kesilmiş benzin
fişi bulunmaktadır. (Ekte Sunuldu) 

	Ekte sunulan evraklar da incelendiğinde müvekkil firmaya ait, aracın
cezanın yazıldığı yerde bulunmadığı anlaşılacaktır.
Dolayısı ile yanlışlıkla yazıldığını düşündüğümüz
İdari Para Cezasının iptali gerekmektedir. 					     

HUKUKİ SEBEPLER : 

j

萎΄葝΄ᜀê

ì

hli fatura.

			 2- U.Z. Pazarlama A.Ş.'ye ait 29.08.2012 tarihli fiş

			 3- 28.08.2012 Tarihli Akabe Yedek Parça'ya ait Tahsilat Makbuzu

			 4- TANIKLARIMIZ:

			XXXX

			 5- Gerektiğinde bilrikişi, vesair delail.

NETİCE/TALEP   : Yukarıda arz ve izaha çalışılan sebepler ile
sayın Mahkemenizce dosya dahili 		     bulunacak sair sebepler
gereğince ;

                Müvekkil firmaya ait araca
yanlışlıkla kesilen İdari Para cezasının iptaline karar
verilmesine, Yargılama giderinin davalı kurum üzerinde
bırakılmasına ;Karar verilmesini saygı ile arz ve talep
ederim.,/09/2012

Eki :                                  
           Davacı Vekili 

1- 28.08.2012 Tarihli Tahsilat Makbuzu                 
Av. Murat Parlak

2- 28.08.2009 Tarihli fatura

3-29.08.2012 Tarihli Benzin Fişi

4-Vekaletname