Giriş yap
Kayıt ol

        ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

MÜŞTEKİ                  :

VEKİLİ                       :

ŞÜPHELİ                    :

 

SUÇ                             : Görevi
kötüye kullanma.

SUÇ TARİHİ             :

SUÇ KONUSU           : ... İdare Mahkemesi tarafımdan
verilen .../…/... tarih ve .../...
sair                                  
yürütme kararını uygulamamak

AÇIKLAMALAR      :

 

1-) Şüpheli, mahkeme karanı uygulamamakla, görevi  kötüye
kullanmak suçunu işlemiştir.

 

2-)

 

3-)

 

 

H. NEDENLER         : 2709 S. K. m. 138, TCK, Yargıtay'ın
22.10.1979 tarih ve 1979/2 E. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
ve ilgili mevzuat

 

H. DELİLLER           : İdare mahkemesi kararı ve her
türlü yasal delil

 



²

´

¶

¸

¾

À

Â

Ä

Ê

Ì

Î

Ð

Ò

Ô

þ

 

€

‚

„

†

ª

¬

´

¸

À

Ä

Ì

Ð

Ô

‚

†

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü; Şüpheli
hakkında, belirtilen eyleminden ötürü soruşturma açılmasına ve
soruşturma sonrasında Kamu davası açılmak üzere İddianame
hazırlanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz
ederiz.                                
    .../.../…

                                    
                                    
                             Müşteki
Vekili

                                    
                                    
                        Av.          


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78