Giriş yap
Kayıt ol

        KOCAELİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

				YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR

			YARGILAMANIN DURUŞMALI YAPILMASI TALEPLİDİR.

DAVACI		: HAFR. İNŞ. NAK. VE MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES		: H. 							 KOCAELİ

VEKİLİ		:Av. 

  			H				 			 /KOCAELİ

DAVALI		: K BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

						KOCAELİ

TEBELLÜĞ TARİHİ: 06/03/2013

KONU		: 20/02/2013 Tarih Ve 71 Karar Numaralı K Büyükşehir
Belediyesi Encümen Kararının İptali Talebidir.

AÇIKLAMALAR	:

K ili P ilçesi K OSB sınırlarında Belediye ekiplerince yapılan
denetlemelerde müvekkil firmaya ait 4 L 38 plaka sayılı aracın
belediyenin uydu takip sisteminden yapılan kontroller neticesinde P
ilçesi 44 ada 12 nolu parselden K OSB içerisinde bulunan 42 ada 5 nolu
parsele hiçbir izin belgesi olmadığı halde HAFRİYAT taşıdığı
ve döküm yaptığı gerekçesiyle 06/02/2013 tarihinde tutanak tanzim
edilmiştir. K Belediyesi ekiplerince tutulan bu tutanaktan önceki
süreç içerisinde ki müvekkilin geçmişteki sicili de göz önüne
alındığında davalı idarenin uygulaması haksız ve kötü niyetli
bir uygulamadır. Bu nedenle idarenin vermiş olduğu, işbu karar usul
ve yasaya aykırı olduğundan süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

 Müvekkil firmanın cezaya konu döküm yapılan alan hariç diğer
bütün komşu yerlere döküm izni mevcut olup burada hatadan
kaynaklanan bir döküm söz konusudur. Döküm izni olan yerler
bitişik yerlerdir. Sınırlar belli olmadığından şoför hataen
döküm yapmıştır. Bu hata fark edilince de dökülen malzeme geri
kaldırılmıştır. Tüm kusur şoförden kaynaklanmaktadır. Belediye
ekiplerince tutulan tutanak sonucu idarenin herhangi bir araştırma,
inceleme ve keşif yapma gereği duymadan sadece bir tek tutanağa
dayanarak müvekkil aleyhine 121.908 TL Para cezasına hükmetmesi
usulsuz ve kötü niyetlidir. 

 Idarenin haksız ve kötü niyetli uygulaması karşısında müvekkil
aynı gün 42 ada 5 nolu parsele döküm izni için Kocaeli
Büyükşehir Belediyesine müracaat etmiş ve dava konusu cezanın
sebebi olan Nitelikli dolum malzemesini döküm yapılan 42 ada 5 nolu
parsel de bulunan döküm sahasından kaldırmıştır. Müvekkil
firmanın döküm yapılan alana izinsiz hafriyat taşıdığı
gerekçesiyle yazılan ceza ve tutulan tutanak haksız ve kötü
niyetlidir. 

Müvekkil firma sicili temiz, kuruluşundan itibaren davaya konu tutanak
tutuluncaya kadar hiç bir sicili, vergi borcu, ödenmemiş trafik
cezası vs. dahi yoktur. 

`

Œ

@

v

è

ê

`

|

, Yol Asfaltlama A.Ş. ile yapmış olduğu dolgu alanına nakliye
konusunda aralarında yapmış oldukları sözleşme de mevcuttur. 

Belediye ekiplerinin tutmuş oldukları tutanakta belirtildiği gibi
müvekkil firmaya ait aracın taşıdığı hafriyat toprağı nitelikli
dolgu malzemesi olup geri kaldırılmak üzere bir yere depolanabilir.
Nitekim müvekkil de aynı şekilde davranmış ve dökülen dolgu
malzemesini aynı gün içerisinde kaldırmıştır. Taşınan
hafriyatın Nitelikli Dolgu malzemesi olduğu tüm tahlil ve raporlarla
da sabittir.

Hafriyatın çıkartıldığı bölgenin İşveren firması ……Mim.
Taah. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Ile aralarında yapılan sözleşme de de
işin adı ve yeri kısmında adres olarak Kocaeli ili Dilovası
İlçesi, GEBKİM mah., Refik baydur Cad. 144 ada 12 parsel olarak da
adres belirtilmiştir.

İdare tarafından verilen idari para cezası haksız olup, bu nedenle
yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

DELİLLER : 

- Kocaeli Büyükşehir belediyesi Encümen Kararı(ek)

- Kocaeli Büyükşehir belediyesinden müvekkile gelen Tebligat, (ek)

- Müvekkil firma ile … İnş. Mim. Taah. San. Ve Tic. LTD.
ŞTİ.arasında mevcut 15/01/2013 tarihli sözleşme, (ek)

- Müvekkil firma ile ….. Yol Asfaltlama A.Ş. arasında imzalanmış
17/01/2013 tarihli sözleşme(ek)

- Kocaeli Büyükşehir belediyesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube
Müd. Ne yapılan 11/02/2013 görüldü tarihli başvuru dilekçesi.
(ek)

- Belediye Başkanlığı Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı
akıtları, taşıma ve kabul belgeleri. (Bitişik parsellere ilişkin
döküm izinleri) (ek)

- ABM Müh. Müş. İnş. Tic. Paz. LTD. ŞTİ. (ABM) Yapı malzemeleri-
zemin laboratuarından alınan dolgu malzemesi olarak kullanılmasında
bir sakınca yoktur belgesi. (ek)

- ABM’den alınan elek analizi, deney raporu, (ek)

- ABM’den alınan Atterberg limitleri deney raporu(ek)

- ABM’den alınan Modifiye proktor deney raporu, (ek)

- Tanık beyanları ve sair tüm yasal deliller. (ek)

HUKUKİ NEDENLER : İYUK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız ve sayın mahkemenin
re’sen gözeteceği nedenlerle öncelikle yürütmeyi durdurma ,
yargılamanın duruşmalı yapılması talebimizin ve haklı davamızın
kabulü ile idarenin haksız ve kötü niyetli kararının iptalini,
yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı idare üzerine
bırakılmasına karar verimesini sayın mahkemenizden vekaleten arz ve
talep ederim.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78