Giriş yap
Kayıt ol

        ................ İCRA TETKİK MERCİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE, 

               Dosya No:   
........................İcra Md.

                 Esas 2001/2469

DAVACI        :  .................................

                  adres

DAVALI        :   
.............................................

                    Adres

K O N U         : İtirazın kaldırılması ,icra takibinin
devamı ve tahliye talebimiz Hk. 

AÇIKLAMALAR :

Davalı 01/05/2010 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile
......................adresinde bulunan işyerimizde kiracıdır.

01.05.2010 -30.04.2011 tarihleri arasında işyerinin kira bedeli
1.500.-TL  Net kira bedelidir.

Davalı Temmuz 2010 kira bedelini ödememiş ve kendisine ........
3.İcra Müdürlüğünün 2010/ 2469 E. Sayılı icra takibi
yapılmıştır.

Davalılar takibe itiraz ederek kira bedelini ödediğini beyan etmiş 
olmasına rağmen ödeme ile ilgili belge ibraz etmemiştir.

0

2

4

h

j

 

(

*

@

Ø

þ

2

4

ü

þ

 

Ö

ᜀÖ

Ø

萏ض葞ض฀İcra takibimizden sonra 28.09.2010 tarihinde davalı
....... ve Ticaret Ltd. Şirketi Temmuz 2010 kira bedeline mahsuben
tarafımıza 664.-TL kısmi kira ödemesi yapmıştır. Ancak Temmuz 
2010 kirasına ait bakiye 836.-TL ödememiştir. 

Davalının itirazının kaldırılarak icra takibine 836.-TL bakiye 
Temmuz kirası ve %.. takipten temerrüt faizi,icra giderleri, Av.
ücreti vs giderler ile birlikte tahsili cihetinden devam edilmesini ,

İcra takibimize 30 günlük süre içinde kira ödemesini yapmayan ve
temerrüde düşen kiracının tahliyesine karar verilmesini arz ve
talep ederim.

                                    
    DAVACI

                                    
                    


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78