Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										

YETKİ İTİRAZINDA

BULUNAN BORÇLU :....... 

VEKİLLERİ         :.......

 KARŞI TARAF	      :....... 

VEKİLİ             :.......

 KONU             : Yetki İtirazı Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından
başlatılan ve .......nün ....... esas nosu ile takibe yetki
yönünden itiraz ediyoruz.

                   2-Müvekkilimize yukarıda esas
nosu yazılı dosyadan 49 Örnek Ödeme Emri gönderilmiştir.
Müvekkilimiz Ödeme Emrini ../../.... tarihinde almıştır. Süresinde
başvurumuzu yapıyor ve yetki itirazında bulunuyoruz.

6

8

‚

"

l

6

6

8

 

"

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤฀3-Takibe müvekkilimizin ikametgahı
İcra Müdürlüğü olan ............. İcra Müdürlüğü yetkilidir.

KANITLAR         : ..... İcra Müd. ../.... E. Sayılı
Dosyası

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür 

					 

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenlerle yetki itirazımızın
kabulüne yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

			   						  BORÇLU VEKİLİ

						     .......