Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

İCRA DOSYA 

ESAS NO             ......................./.................

İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)	............................ ..............................

Adres: ............................................

VEKİLİ	...Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)	............. ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

KONU	... İcra Emrine İtirazımızdan İbarettir

DAVA DEĞERİ	.................... TL

AÇIKLAMALAR	:

	

(

4

ž

æ

&

Ô

ਁ␃愀϶$Ԁk kalemde belirtilmesi nedeni ile icra emrinin iptalini
talep ediyoruz.

 Ayrıca icra emrine sonradan el yazısı ile yasal faiz yazılmış ve
paraflanmamıştır. Faiz miktarı belirtilmemiştir. Bu durumda bu
davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER	:	Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER	:	İcra ve İflas Kanunu md. 32 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda açıklanan nedenlerle, icra emrine
itirazımızın kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmesini ve
yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin de davaya yüklenmesine
karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

İcra Emrine İtiraz Eden Vekili

Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78