Giriş yap
Kayıt ol

        …… İCRA DAİRESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

…… İCRA DAİRESİ’NE

ESAS NO: 2012/4677

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)            :

VEKİLİ :

ADRES :

ALACAKLI             : .

VEKİLİ :

ADRES :

 TEBELLÜĞ TARİHİ : 17/12/2012

 KONU                    : Ödeme emrine itiraz ettiğimin bildirilmesi
dileğidir.

 AÇIKLAMALAR :

1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafımıza ilamsız takip yolluyla
takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde
itirazlarımızı sunarız.

2. Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcumuz yoktur. Şöyle ki: borca
konu faturanın nedeni olan cayma bedeli ve diğer alacaklar için şirket
yetkililerimizce herhangi bir taahhüt verilmemiştir. Bu nedenle takibe,
borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize açıkça itiraz
ediyoruz.

SONUÇ        : Açıklanan nedenlerle, icra takibine, ödeme emrine, faize,
faiz oranına, borca itiraz etmiş olduğumuzdan müvekkil şirket aleyhine
açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini talep
ederim.24/12/2012

 Ödeme Emrine İtiraz Eden

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78