Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C

……İcra Müdürlüğü Dosya No: …… E.

Alacaklı Vekili Geldi. Yukarıda esas numarası belirtilen dosya tahtında
başlatılan ilamsız icra takibinde tarafımızca yatırılan icra takip
harcının işbu talep altına derkenar olarak verilmesini talep ederim
dedi. Beyanı okundu. İmzası alındı…/../….

Alacaklı Vekili

Av.

T.C.

…..İcra Müdürlüğü

…..E.

Müdürlüğümüzün ……E. sayılı dosyası tahtında ilamsız icra takibi
başlatılması için alacaklı tarafça ……TL icra takip harcı yatırılmış
olduğu hususu, borçlu vekilinin talebi üzerine, işbu dilekçe ile
derkenar olarak verilmiştir.

…… İcra Müdürü