Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                         
    

YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

sunulmak üzere

İSTANBUL 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

        

                                    
            E. No. : 2009/………….

                                    
            K. T.  : 1/7/2009

TEMYİZ EDEN DAVACI    : ………………………

VEKİLİ                 :
………………………….. / İstanbul

DAVALI                : …………………………

VEKİLİ                 : Av. ……………………/
İstanbul

TEMYİZ EDİLEN KARAR   : Davanın kabulüne dair 1/7/2009

                       tarihli karar  

DİLEKÇE KONUSU       : Temyiz ve süre tutum dilekçemizdir.

OLAY                : Hüküm yürürlükteki hukuka
aykırıdır.

6

:

@

D

F

H

J

^

`

b

d

®

°

-

@

J

L

N

P

R

T

V

Z

\

d

„

†

ˆ

–

˜

š

¬

®

°

Â

-

F

H

J

N

P

R

T

V

d

p

t

v

~

€

‚

„

†

Š

Ž

.-

’

 Hükmü temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tebliğini ve temyiz
süresinin tutumunu talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEK       : Temyiz süresinin tutumunu, gerekçeli
kararın tebliğini,           

                      hükmün BOZULMASINI, arz ve
talep ederiz. 10/7/2009

                                 

                             

                                    
       temyiz eden davacı vekili

                                    
       Av. ……………………….