Giriş yap
Kayıt ol

        …………..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

								Dosya No : ………….. E.

	Müdürlüğünüzün mezkur esasına kayden alacaklı ………..ne
vekaleten açmış olduğumuz icra dosyasına yatırılan nisbi harcın,
dosyaya vaki itiraz sebebiyle itirazın iptali istemi ile dava ikame
edileceğinden dilekçemiz ekine derkenar olarak bildirilmesini saygı
ile talep ve rica ederiz.

									   Alacaklı Vekili

						            Av. ……………………..

Dosya No : …………….

...

,

@

B

R

X

n

|

€

ò

B

D

F

H

J

L

N

P

R

T

V

X

|

~

€

 vekili tarafından açılan icra takip dosyasına
………………………….. -TL nisbi harç yatırılmış olup,
işbu derkenar alacaklı vekilinin isteği üzerine verilmiştir.

								   …………..İcra Md.Yrd.

							


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78