Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                …  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İZMİR

DOSYA NO: 2013/………….. E.  (KAPALI)

 kararının borçlu adresine tebliğ edilmesine karar verilmesini 
talep ederim . …./…/2015

ALACAKLI VEKİLİ

Av.