Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            …………. CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

  GÖNDERİLMEK ÜZERE

  ……. CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

……….

DOSYA NO:…………..

İTİRAZ EDEN ALACAKLI :

VEKİLİ : Av.

SANIK :

D.KONUSU : 2013/860 Esas Sayılı dava dosyasının düşürülmesine karşı
itirazlarımız HK.

AÇIKLAMALAR:

……….. …. ….. Ceza Mahkemesi'nin …../…. Esas Sayılı dosyasının 19/11/2013
tarihinde ki duruşmasında verilen karar gereğince, bir sonra ki
duruşmanın 29/11/2013 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Ancak ….. ….. Ceza Mahkemesince 26/11/2013 tarihinde duruşma yapılmış ve
duruşmaya katılmadığımızdan bahisle yukarda nosu yazılı davamız
düşürülmüştür.

Duruşma zaptı ve uyap kayıtlarına bakıldığında; duruşmanın 29/11/2013
tarihinde saat 09:38 de yapılmasına karar verildiği görülecektir.

29/11/2013 tarihinde yapılması gereken duruşmanın 26/11/2013 tarihinde
yapılmış olması ve yokluğumuz nedeniyle düşürülmüş olmasına itiraz
ediyoruz.

İSTEM SONUCU : Yukarda açıklanmış olduğumuz nedenlerden dolayı
itirazımızın kabulüne karar verilip, sanık …… …….’nın taahhüdü ihlal
suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve talep
olunur.

İTİRAZ EDEN

Av…………………….