Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        XXXX İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

ŞİKAYETÇİ

(ALACAKLI) :

VEKİLİ :AV.

ŞÜPHELİ(BORÇLU) :

SUÇ :Taahüdü İhlal

SUÇ TARİHİ :16/06/2014

KONU :Şüpheli/Borçlunun taahüdünü ihlal nedeniyle cezalandırılması
istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1. Şüpheli borçlu hakkında XXXXX 2.İcra Müdürlüğü'nün 2013/2809Esas
  sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiştir ve takip
  kesinleşmiştir.

2. Borçlu icra müdürü huzurunda ve alacaklının muvafakatiyle borcunu
  muayyen müddette ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi
  bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihlerde ödememiştir.Bu husus
  icra dosyasında da sabittir.

3. İİK.'nun 340.maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun
  cezalandırılması için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğumuz
  doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :2004 S.K. m.340 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :İcra takip dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ ve İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle taahüdünü ihlal eden
şüpheli/borçlu-icra kefilinin cezalandırılmasına ,yargılama giderlerinin
ve vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine ,müvekkilimiz adına karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.16/10/2014

 ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AV. XXXXXXXXXXXXXXXX