Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

BAKIRKÖY

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI : E… ç (TC: )

VEKİLİ : AV

ADRES :

DAVALI : Maliye Hazinesi/İstanbul

DAVA KONUSU : Haksız olarak hürriyetin kısıtlanması nedeni ile tazminat.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil E…ç…, X . Ağır Ceza Mahkemesi'nin XX/XX/xxxxx gün ve xxxx/x
Esas xxxx/x Karar sayılı dosyası kapsamında yargılanmış ve neticeden 1
yıl 8 ay ve 1 yıl 8 ay olmak üzere 2 yıl 16 ay hapis cezasına mahkum
edilmiştir. Müvekkil xx/xx/xxxx - X.X.xxxxtarihleri arasında XXXX GÜN
TUTUKLU KALMIŞTIR. Müvekkil ısrarla suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da
çelişkili ve tutarsız ifadelere dayanarak mahkum edilmiştir. Müvekkil
suçsuz olmasına rağmen zaten verilen bu cezadan bile fazla cezaevinde
kaldığı için çaresiz bu cezaya razı olmuştur.

2- Müvekkil tahliye olduğu xx/xx/2xxx günü daha cezaevinin kapısında
tekrar tutuklanarak cezaevine konulmuştur. X . Ağır Ceza Mahkemesi'nin
Xx/xx/2xxxx gün ve 2xxx/ Esas 2xxx/xx8 Karar sayılı ilamı ile X . Ağır
Ceza Mahkemesi'nin xx/xx/2xxxx tarih ve 2xxx/6480 Esas 2xxx/xxx Karar
sayılı ilamı içtima ettirilmiş ve Müvekkil şartlı tahliye tarihinde
tahliye olamamıştır.

4- Yüksek Mahkeme'nin ortadan kaldırma kararına binaen X . Ağır Ceza
Mahkemesince 2xxx/126 Esas sayılı dosyasında xx/xx/2xxx günü verilen
karar gereği MAHSUP KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Müvekkil
E….Ç… yasa gereği tazminat hakkının bulunduğu bildirilmemiş ve bu husus
kararlarda açıklanmamıştır.

5- Arz ve izah edilen bu nedenlerle X . Ağır Ceza Mahkemesi'nin
xx/xx/2xxx gün ve 2xxx/xxx Esas 2xxx/xxx Karar sayılı dosyası ve X .
Ağır Ceza Mahkemesi'nin xx/xx/2xxx tarih ve 2xxx/xx Esas 2xxx/x Karar
sayılı dosyası kapsamında haksız olarak özgürlüğü kısıtlanan Müvekkil e…
ç…. adına tazminat isteminde bulunma gereği hasıl olmuştur.

7- Müvekkil cezaevinde kaldığı süre boyunca günlük ortalama 10 TL
harcama yapmıştır. Cezaevinde kaldığı sürece ailesinin ziyaretine gelip
giderken yaptıkları yol, yemek ve cezaevinin bulunduğu ilde konaklama
masrafları 5.000 TL'nin üzerindedir. Elimizde bunlara ilişkin herhangi
bir makbuz yoktur ancak hayatın olağan akışı gereği bu masrafların
yapıldığının kabulü gerekmektedir.

8- Tutuklu kalınan süre içindeki tüm maddi kayıpları ile iş ve güçten
yoksunluğu, Sosyal Güvenlik haklarından yoksunluğu ile suçsuz bir
insanın cezaevinde kalması ile ilgili tüm maddi haklarının hesaplanarak
Müvekkile ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Müvekkil Türkiye'nin çeşitli
illerindeki cezaevlerinde kalmıştır. Cezaevinde yaptığı harcamaların ve
ailesinin ziyarete gelip gitmek için yaptığı masrafların hesaplanarak
Müvekkile ödenmesi gerekmektedir.

9- Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla tutuklu kaldığı süre
için 200.000 Türk Lirası maddi, duyulan üzüntü ve müvekkilimin toplum
içinde düşmüş olduğu durum göz önüne alınarak 150.000 Türk lirası manevi
tazminat isteminde bulunuyoruz. Her iki tazminat talebi için tutuklama
tarihinden itibaren en yüksek kredi faizi uygulanması gerekmektedir.

DELİLLER : Mahkeme kararları, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği,
tanık, bilirkişi ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S.k. ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden ötürü, haksız
olarak özgürlüğü kısıtlanan Müvekkilin uğramış olduğu zarar karışlığı
olarak 100.000 Türk Lirası manevi tazminat ile fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100.000 Türk Lirası maddi
tazminatın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla cezaevinde
kaldığı süre boyunca yapılan masraflar için 20.000 Türk Lirası
tazminatın tarafımıza ödettirilmesine karar verilmesini bütün tazminat
kalemleri için tutuklama tarihinden itibaren en yüksek kredi faizi
uygulanmasını, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin de karşı tarafa
tahmiline karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.
22/1/2010