Giriş yap
Kayıt ol

        ŞANLIURFA İCRA HAKİMLİĞİ'NE

ŞİKAYETÇİ		: 

VEKİLİ		: 

KONU			: Şanlıurfa 1. İcra Müdürlüğünün …… Esas Sayılı
Dosyasında takibe hukuka aykırı olarak uygulanan faiz oranı
işleminin düzeltilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR	: Yukarıda Müdürlüğünü ve esas numarasını
belirttiğimiz icra dosyasıyla 28.09.2009 tarihinde Kambiyo Senetlerine
Özgü Haciz Yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Yapılan takipte
yıllık %89 gibi bir faiz oranı uygulanarak hukuka ve usule aykırı
bir şekilde hesaplanmıştır. 

			

                Reeskont faiz oranının her zaman sabit
olmayıp dönemlere göre değişiklik arz etmektedir. Müvekkil
aslında böyle bir borcu olmamasına rağmen ve takipte oranlı
reeskont faizi ve takip tarihinden sonra ise değişken oranlı avans
faizi uygulanması gerekirken, icra müdürlüğü aracılığıyla
yapılan kanuna, hukuka ve olaya uygun olmayan faiz oranı belirlenerek
hesaplanan borcu yıllardır ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu
duruma ilişkin talebimizi içeren ve ret kararı verilen 08.11.2010
tarihli dilekçemiz icra dosyasında mevcuttur. 

Þ

¶

0

4

Ú

Ü

ä

:

N

P

R

|

~

Ž

Þ

æ

¶

 ciddi zararlara uğramıştır. Bu nedenle İcra Müdürlüğünün
kanuna ve olaya uygun olmayan işlemin, açıkça hukuka ve kamu
düzenine aykırı olduğundan ve her aşamada dikkate alınması
gerektiğinden şikayet zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK. ilgili mevzuat… vs.

DELİLLER		: İcra Dosyası, içtihatlar… vs. deliller.

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle dava ve talep haklarımız saklı
kalmak kaydıyla Şanlıurfa 1. İcra Müdürlüğünün 28/09/2009
tarihli ……. esas sayılı dosyasında uygulanan faiz işleminin
düzeltilerek karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.
15.12.2010

                             ŞİKAYETÇİ 

                           VEKİLİ

								          

Ek :

Yargıtay 15. HD. E:2005/1930, K:2005/2608, 27.04.2005 tarihli kararı

Yargıtay 15. HD. E:2004/2909, K:2005/103, 12.01.2005 tarihli kararı

Yargıtay 12. HD. E:2005/7279, K:2005/10202, 10.05.2005 tarihli kararı

Yargıtay 7. HD. E:2005/3091, K:2005/3363, 27.10.2005 tarihli kararı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78