Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

 Gönderilmek Üzere

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMİLİĞİ’NE

DOSYA NO				: 

TEMYİZ EDEN SANIK		: 

KONU				: Usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının 

					 Bozulması hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ              : 22/05/2015

AÇIKLAMALAR			 :

Sayın Yerel Mahkemenin gıyabımızda vermiş olduğu karar usul ve
yasaya aykırıdır. Usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme
kararının bozulmasını süresi içerisinde talep ediyoruz. Şöyle
ki;

Olay günü meydana gelen kazada yaralı olduğum için hiçbir eylemim
olmamasına rağmen mahkemece tarafıma para cezası verilmiş ve bu
karar kesin olarak verilmiştir. 

Olay günü tanıkların bahsettiği gibi hiçbir suç işlemedim. Ancak
buna rağmen tanıklar kendi beyanlarını güçlendirmek için ve
kendilerini haklı çıkarmak için şahsıma iftira atmışlardır.
Zaten yaralı olduğum ve hareket edecek durumda bile olmadığım
sabitken, buna rağmen mahkemenin asılsız tanık beyanlarına itibar
ederek atılı suçtan hakkımda ceza kararı vermesi usul ve yasaya
açıkça aykırıdır.

Ê

Ì

 

„Ô

^„Ô

Ì

À

$ 

 tarafıma verilen 3.000,00-TL’lik para cezası için temyiz yolunun
kapatılması da usul ve yasaya aykırıdır.

Ayrıca hiçbir sabıkamın olmaması ve HAGB şartlarını tam olarak
taşımama rağmen mahkemece yine aleyhimde bir düşünce ile sadece
“UYAP’tan anlaşılan kişiliğim” şeklinde keyfi ve muğlâk bir
gerekçeyle HAGB kararı verilmeyerek yine büyük bir haksızlık
yapılmıştır.

Açıklanan sebeplerle her açıdan eksik inceleme sonucunda verilen
kararın, beraat kararı verilmesi gerekçesiyle bozulmasını talep
etmek zaruretim hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM	   :Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı, usul
ve yasaya aykırı yerel mahkeme kararının, hakkımda beraat kararı,
yüksek mahkeme aksi kanaatte ise HAGB kararı verilmesi gerekçesiyle
ve sayın yüksek mahkemenizce resen gözetilecek diğer sebeplerle
lehime bozulmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 25/05/2015   
                                    
            

      Sanık