Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Yüce Mahkemenizin …/…/… Gün ve
…/… E, …/… K. Sayılı Kararının Aşağıda Belirtilen
Bölümünün Açıklanmasına Karar Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Mahkemenizin yukarıda belirttiğimiz kararında müvekkilim …
kızı … olarak gösterilmiştir.

Oysa müvekkilim erkektir.

 

2-) Yine dava konusu …ada … parsel sayılı taşınmazın
yüzölçümü … m² olarak kaydedilmesine rağmen gerçek
yüzölçümü …  m²’dir.

 

3-) Mahkemenizin kararı temyiz edilmeden kesinleştiği için
açıklama istemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 

...
>

ð

ò

"

$

&

(

0

ú

ü

þ

4

8

ò

$

(

ü

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 ü

„Ô

^„Ô

HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m. 455
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Dava
dosyasında bulunan nüfus kaydı, tapu ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin kimlik
bilgilerinin düzeltilmesine, taşınmazın yüzölçümünün de
düzeltilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78