Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          KOCAELİ NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALILAR : 1) TC Kimlik No:

2) TC Kimlik No:

3)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,Ankara

KONU : Müvekkilimin fiilen çalıştığı halde işverence eksik bildirilen
10.08.2006 ile 10.05.2010 tarihleri arasındaki kesintisiz çalışmasının
ve prime esas kazancının tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR
Müvekkilim, davalılara ait 41 ** 424 ve 41 ** 368 plakalı şehir içi
yolcu taşıma minibüslerinde 10.08.2006 tarihinden 10.05.2010 tarihine
kadar çalışmıştır. İşçilik alacaklarına ilişkin Kocaeli 1. İş
Mahkemesinde dava açmış ve belirtilen tarihlerde davalı işyerinde
çalıştığı 10.05.2010 yılında iş akdinin haksız sebeple feshedildiği en
son ücretinin net 1800 TL olduğu tespit edilmiştir. Davalılar tarafından
işe giriş bildirgesi gerçeğe aykırı olarak tanzim edilmiş, 01.11.2006-
14.04.2007 ve 02.10.2007 – 30.05.2009 tarihleri arasında 1068717 sicil
nolu davalılardan Orhan Soydaş adına asgari ücretle çalışmasının olduğu
kanuna aykırı olarak gösterilmiştir. Müvekkilin prime esas kazancının
eksik gösterildiğini çalışma ücretlerinin Vergi Usul Kanununa aykırı
olarak da eksik bildirildiği açık olup müvekkilimin prime esas
kazancının ve hizmet süresinin tespitini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, HMK, sair mevzuat

DELİLLER : Kocaeli 1. İş Mahkemesinin 2012/ Esas , 2013/ Karar sayılı
dosyası, SGK Dosyası, tanık beyanları, bordro tanıklarının celbi,
bilirkişi, yemin ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Müvekkilimin davalıların işyerinde 10.08.2006 ile 10.05.2010 tarihleri
arasında aralıksız

çalıştırılmasına rağmen kayıtlı olmayan çalışma süresinin tespitini,
ayrıca beyan edilen dönemlere ilişkin prime esas kazancı işverenlerce
eksik bildirildiğinden prime esas kazancının tespitine, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini
saygılarımızla talep ederiz.22.04.2013

Davacı Vekili

Av.