Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......	

VEKİLİ          :.......

DAVALILAR     : 1-)

                 2-)SSK Genel Müdürlüğü Ankara

KONU        : Davacını ....... ile ....... tarihleri
arasındaki çalışmalarının sigortalı hizmet olarak TESBİTİ ile
kurum kayıtlarının düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkil davacı, ....... tarihinde davalı
.......'e ait işyerinde çalışmaya başlamış, işten ayrıldığı
....... tarihine kadar kesintisiz çalışmıştır.

	

2-Ancak müvekkilin çalışması işe giriş bildirgesi ile kuruma
bildirilmiş ise de primleri ödenmediğinden diğer davalı kurum
çalışmaları sigortalı hizmet kabul etmemektedir.

3-Müvekkilimin çalışması, sigortalı çalışanların
tanıklığı, değişik dönemlerde çekilen fotoğraflar vs. yasal
delillerle kanıtlanacaktır. Ayrıca dava 506 sayılı kanunun
79.maddesine göre kurum denetim görevini yerine getirmediğinden hak
düşümü süresine bağlı değildir.

 

¢

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧⋋Èఀ: İlgili yasalar

KANITLAR       : (        )SSK şahsi sicil
dosyası,işyeri sicil dosyası,tanık,fotoğraf,sair yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Belirttiğimiz nedenlerle,davacının ....... ile
....... tarihleri arasındaki çalışmasının sigortalı çalışma
olduğunun tespitine, kurum kayıtlarının düzeltilmesine, yargılama 
giderlerinin davalılara yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

                				           DAVACI VEKİLİ 
  

                                    
                 .......

                                    
     


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78